Rælingen FK

Klubben

Klubben

Klubbens visjon er en overordnet rettesnor for de valg og prioriteringer som gjøres i all vår virksomhet, og skal virke samlende og motiverende for alle som er tilknyttet klubben vår. Visjonen skal med andre ord være svaret vi gir oss selv og andre på spørsmålet om hvorfor man skal vie sine ressurser på klubben vår.


Rælingen Fotballklubbs visjon er: Fotballglede for alle


Rælingen Fotballklubb har samme hovedmålsetting som NFF. Vi ønsker at så mange gutter og jenter som mulig skal spille fotball. Fotball er og skal alltid være gøy, og gjennom dette beholdes hver enkelt spiller så lenge som mulig. Gjennom sportsplanen ønsker vi å gi alle spillere samme skolering uansett hvem som er trener, slik at vi utvikler hver enkelt spiller best mulig. Målsettingen uttrykkes slik:

Flest mulig - lengst mulig - best mulig


Klubbens målsetting kommer til uttrykk i praksis gjennom at:

  • ✓ RFK har klubben som sjef – både administrativt og sportslig.
  • ✓ RFK skal utvikle spillere gjennom å skolere trenere.
  • ✓ RFK skal gjøre bredden god.
  • ✓ RFK skal utvikle talentene og gi dem sportslige utfordringer i egen klubb.
  • ✓ RFK skal ha en kjent definert spillestil, som gjenspeiler seg i de ferdigheter vi trener på.
  • ✓ RFK skal ha høy grad av trivsel blant spillere, trenere, ledere og andre medlemmer av klubben.


Mestring

I RFK betyr mestring at våre spillere skal ha en god balanse mellom utfordringer og ferdigheter. Dette innebærer at hver enkelt spiller skal få utfordringer på sitt eget nivå. Dette gir gode opplevelser, og er samtidig en forutsetning for god utvikling. Mestring skaper fotballglede!


Utvikling

I RFK betyr utvikling at vi uansett alder skal legge forholdene til rette slik at vi beholder flest mulig lengst mulig i fotballmiljøet. Samtidig skal vi, i tråd med retningslinjer fra NFF, gi gode utviklingsmuligheter for de spillerne som ønsker å satse på fotball. Talentene våre har i dag gode rammebetingelser gjennom NFFs spillerutviklingsmodell og ulike krets- og regionstiltak, og RFK skal legge til rette for deltakelse på slike tiltak for våre mest talentfulle spillere. Vår største utfordring er å beholde spillerne gjennom ungdomsårene, og tilrettelegging for et tilpasset tilbud til flest mulig står sentralt i utviklingen av klubben.


Glede

Når våre spillere mestrer egne utfordringer blir tryggheten på seg selv og egne fotballferdigheter større, og de får mer glede av å spille fotball. Fotball handler om å jobbe mot et felles mål for å oppnå noe sammen, og i RFK ønsker vi at våre spillere, trenere, ledere og tilskuere skal vise idrettsglede!


Tilhørighet

RFK skal fremstå som inkluderende for alle som vil inn i fotballfamilien. Vi har plass til alle som ønsker å delta i fotballmiljøet enten som spiller, dommer, trener, lagleder eller i andre roller i klubben. Alle kan ikke bli A-lagsspillere, men alle kan bidra i klubben vår. Et helhetlig verdisyn, mer, god og tilpasset aktivitet er forutsetninger for å sikre utvikling av et stabilt, forutsigbart og trygt miljø som det er godt å høre til. RFK er klubben vår, og det er ”klubben som er sjef”.


 

    Rælingen Fotballklubb
Postboks 1, 2025 Fjerdingby
Kontonummer: 1286.50.10115
Org nr 974 815 028

dagligleder@rfk.no
www.rfk.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift