Rælingen FK

Dommeroppsett

Dommeroppsett

Som følge av omberamminger vil det utover sikkert bli endel omberamminger. Viktig at dere tar kontakt med dommer å gir beskjed.

Ber  trenere, lagledere og dommer om å sette seg nøye inn i det nye oppsettet slik at vi sammen sikrer at det kommer dommer til alle våre kamper.

Oppsettet dekker alle 5'er og 7'er kamper 7-12 år.

MERK! Dersom dommer ikke kan stille, har dommer selv ansvar for å finne erstatter. Bytte skal meldes inn til sportslig@rfk.no

 

Dommerhonorarer 2017

5'er kamper - kr 150,-

7'er kamper - kr 200,-

Dommerregninger barnefotball
Dommer kan få utbetalt penger i kiosken. Det er viktig at den er riktig fylt ut. Det vil ikke bli utbetalt penger om dette ikke er gjort. Det har kioskvaktene fått streng beskjed om....

Dommerregninger ungdomsfotball
Dommer skal signerer på regninga han leverer fra seg. Han skal signere og avmerke om han har fått pengene kontant eller honoraret skal overføres bankkonto. Lagleder skal attestere på at dette er riktig før regninga sendes klubben for betaling eller anføre at dette er betalt fra lagskassen.
Det finnes en egen rubrikk på regninga hvor lagleder skal attestere.
Når dommerne får kilometergodtgjørelse så skal det også fylles ut adresse det er kjørt fra og til.

Dommerhonorar 2017
Unntakk, kilometergodtgjørelse. Her kjører Rælingen Fotballklubb stattetatens frie sats kr. 3,50, men øker honorarer i stedet.
Vi endrer i dommerregning.
Lykke til smiley

 

    Rælingen Fotballklubb
Postboks 1, 2025 Fjerdingby
Kontonummer: 1286.50.10115
Org nr 974 815 028

dagligleder@rfk.no
www.rfk.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift