Rælingen FK

Hospitering

Hospitering
VEDLEGG
Vis fil Hospiterings malRFK.xlsx
RELATERTE NYHETER
Hospitering KEEPER

HOSPITERING
Hospitering er den ytterste form for differensiering. I RFK lar vi en spiller for en avtalt periode trene med et annet lag en eller flere årsklasser opp. Det kan også være aktuelt å la jentespillere få prøve seg med guttene. Det er viktig at spilleren fortsetter å trene med eget lag i samme periode, med mindre belastningen blir for stor.
Det er den enkelte spillerens behov som er i sentrum. Hospitering styres av den sportslige ledelsen som setter retningslinjene. Spillerens trener avtaler med laget det hospiteres til. I RFK starter vi med hospitering fra 11 år (første års 7’er), men i enkelte tilfeller kan vi også hospitere yngre spillere. En enkelt tilnærming til dette blant yngre spillere er ivrigtreninger på tvers av aldersgrupper.


Tre ulike nivåer for hospitering
• Nivå 1 - Hospitering på trening
Sportslig leder skal informeres om ordningen, antall spillere som hospiterer og når. Dette løses ved at de to lagenes trenere kommuniserer, på initiativ fra spillerens trener.
• Nivå 2 - Hospitering på kamp
I tillegg til å hospitere på trening, er spillere også med i kamper på et høyere nivå. Dette løses ved at de to lagenes trenere kommuniserer om både treninger og kamper..
• Nivå 3 - Oppflytting
Spilleren flyttes opp midlertidig eller permanent til et lag på et høyere nivå. Sportslig utvalg skal i
disse tilfellene styre prosessen, og involvere spiller, foreldre og de involverte lagenes trenere.
• 
RFK's retningslinjer for hospitering
• All hospitering styres fra klubben gjennom sportslig utvalg, det skal innleveres hospiterings skjema.
• Det hospiteres primært på trening utenfor sesong, men man kan ved behov også hospitere i kamp.
• Ordningen bør være i tillegg til eget lags trening, så sant ikke totalbelastningen blir for stor.
• Det skal koordineres slik at flere lag samarbeider - lag som sender hospitanter opp kan samme trening/dag motta hospitanter fra nivået under.
• Spilleren tilhører laget i sin egen årsklasse, så fremt det ikke er oppflytting permanent.
• Det er spilleren og dens sportslige behov som skal være i fokus.
• Sportslig utvalg skal være informert om hvilke lag som praktiserer hospitering - spillere, treningsdag og -tid.
• Dersom det er flere enn 4 spillere som skal hospitere, gjøres dette som en rullerings-ordning.
• Jentespillere kan eventuelt også hospitere til guttelag i samme årsklasse.
• Nye spillere kan for en periode hospitere ned, dersom de ferdighetsmessig havner langt utenfor flytsonen i sin egen årsklasse.

 

    Rælingen Fotballklubb
Postboks 1, 2025 Fjerdingby
Kontonummer: 1286.50.10115
Org nr 974 815 028

dagligleder@rfk.no
www.rfk.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift