Rælingen FK

Ny i klubben - Velkommen til RFK

Ny i klubben - Velkommen til RFK

RFK ansvaret for all fotballaktivitet på alle alderstrinn fra og med 4 år til og med A-lag, M7, K7 og Veteran. Frem til og med 12 år er tilbudet til skolekretsene i Rælingen.

RFK arbeider for at det være et trygt og godt sted å være for barn og ungdom, hvor de lærer å ta hensyn til hverandre og innrette seg etter felles regler.

De enkelte gruppene i barnefotballen organiseres og trenes av spillernes foresatt/foreldre.
I ungdomsfotballen er vi fortsatt avhengig av foreldre rundt i støtteapparatet og som trenere, men vi har som mål på å ha eksterne trenere, i alle fall på våre satsningslag.


Hva kan vi tilby foreldre og barn?
Alle som tilhører skolekretsene i Rælingen kan få spille fotball i klubben og få et godt sportslig og sosialt tilbud ut fra deres egne ambisjoner og ønsker.


Minilag og Lillejente/ Lillegutt lag
I disse aldersklassene, dvs. frem til spillerne fyller 12 år, spilles det 3er, 5er, 7er og 9er fotball. Spillernes foresatte fungerer som trenere. Det avholdes trenerkurs for å skolere disse.


Smågutt/ Jente
Fra og med det år spillerne fyller 13 år begynner satsingen og dermed topping av lag. Spillform er 7er, 9er og 11er. De spillere som vil satse, og som har de beste ferdigheter, motivasjon og holdninger, tas ut på 1. lag, 2 lag osv. Men det er alltid plass til spillere som enten ikke satser eller (foreløpig) ikke har tilstrekkelig ferdighetsnivå.


Hva forventer vi av dere foreldre?
På alle lag i aldersbestemte klasser skal det være en trener, en lagleder og en materialforvalter. Dette er verv som foreldrene må ta på seg. Mange tror dette er farlig eller vanskelig, men tro oss: dette er bare gøy og utfordrende!


Husk: alle barn setter pris på støtte og tilstedeværelse av dere foreldre og andre familiemedlemmer.


Dugnader
RFK må bekoste alle sine utgifter selv. Det koster å drive en fotballklubb og de viktigste utgiftspostene er drift av baner, påmeldingsavgifter, kamp og treningsutstyr til lagene, dommerhonorarer, leder/-trenerkurs, trenerutgifter til de største lagene, forsikringspremier, husleie, lønn-, regnskapsføring etc.

Den viktigste inntektskilden for RFK er medlems- og treningsavgift, samt egne turneringer og kiosk i sesong.
Alle foreldre må derfor påregne å stille til disse dugnadene.
RFK arrangerer i løpet av året Klubbens Dag, Rælingen-cup, og Jentefestivalen. Her stiller lagene på dugnad. Det kan være kiosksalg, rydding, levering av vaffelrøre, sitte i sekretariatet etc. Disse dugnadene er en unik mulighet til å bli kjent med andre foreldre i RFK og bidra til fellesskapet.


Hva koster det og spille fotball i RFK?
Alle som skal spille i fotball i RFK må være medlem. Dette gjelder også styret og andre verv i klubben.
Medlemsavgiften er pt. kr. 500,- pr. medlem.Kr. 100,- for trener/lagleder/styret. Familiekontingent kr. 1000,-.
Anleggsavgift er differensiert etter alder. Dere finner til enhver tid gjeldende priser på www.rfk.no


Medlems- og treningsavgifter

Les om medlemsavgift


Hva kan RFK tilby?
Mye penger har vi ikke, men vi er mange som jobber frivillig for at klubben skal kunne gi ditt barn de beste forutsetninger for å trives med fotballen i Rælingen. Det viktigste for å få dette til er gode treningsfasiliteter og utdanne trenere. Vi bruker derfor mye ressurser og penger på drift av bane og kompetanseheving.


Hvor finnes informasjon?
Vi har vår egen hjemmeside www.rfk.no . Det er viktig at alle bruker denne informasjonskanalen. På denne siden finner dere også nyheter fra klubben/styret, kontaktinfo for alle lag, laglederinfo, foreldreinfo, vedtekter osv. Gå inn på denne siden jevnlig!

Ønsker du svar på spørsmål som ikke finnes på nettsiden; ta kontakt med daglig leder Anki Mikalsen,
mob. 45 03 32 11 eller e-post: dagligleder@rfk.no


Følgende 10 punkter skal følges av lagene:

Gule og røde kort som kommer etter dårlig oppførsel på banen tolereres ikke. Dette gjelder
munnbruk mot dommer, med - og motspillere samt spark, slåssing og lignende. Ved slike
saker skal spiller automatisk stå over neste kamp.


Lagleder, trener og øvrig støtteapparat skal positivt støtte egne spillere og aldri uttrykke seg
negativt mot dommere, motspillere og motstandernes støtteapparat.


Lagledere skal sørge for at foreldre og øvrig publikum på sidelinjen oppfører seg
eksemplarisk overfor dommer og motstanderne.


Ta imot gjestende lag og husk våre vertskapsplikter. Uansett utfallet på banen skal gjestene behandles med verdighet og respekt. Gjestende lag skal alltid ha en positiv opplevelse av å møte et RFK lag. Også på bortekamper skal vi etterlate oss et godt rykte. Lagleder skal være sistemann ut av garderobene og sørge for at det ser representativt ut.


Dommerne er en del av fotballfamilien og skal behandles med respekt. Dommere gjør feil på banen noe som både spillere, ledere, trenere og publikum må akseptere. Dommerne er mennesker og fortjener ikke å bli "tråkka på". Husk: Gjennom en lang sesong går dommerfeil begge veier.


Lag som er på reise til bortekamper, cuper eller treningssamlinger skal alltid stille i RFK utstyr, dvs. blått og rødt. Det skal synes at vi er lag fra RFK og foreldre skal alltid legge opp turen ut fra spillernes behov, ikke de voksnes. Alkoholbruk på slike turer er strengt forbudt for ledere og aktive.


I 7- og 5-er fotball skal alle barn behandles likt når det gjelder spilletid, plassering på banen og i utførelse av dødballer.


Ikke skap kjøpepress for foreldrene til spillerne. Utstyr og klær profilerer klubben på en flott måte, men må ikke overdrives.


Del ut trøyer og lederoppgaver (kaptein) etter et rettferdig prinsipp. Alle vil ha trøye nr. 10. Bruk gjerne loddtrekning. Kapteins jobben i 7- og 5-er fotball skal alltid gå på rundgang mellom spillerne.


Husk at det er lov å tape en kamp. En seier som følge av brudd på klubbens etiske holdninger er en flau seier. Kampene skal spilles med positive rammer.


Ha en flott fotballsesong :-)

 

    Rælingen Fotballklubb
Postboks 1, 2025 Fjerdingby
Kontonummer: 1286.50.10115
Org nr 974 815 028

dagligleder@rfk.no
www.rfk.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift