Rælingen FK

Politiattest

Politiattest

Politiattester

Politiattest for idrettslag

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

I Rælingen Fotballklubb er det daglig leder Ann Kristin Mikalsen, som håndterer dette i klubben.
Vara for politiattester er Bjørn Ivar Rindal (styremedlem).
Som ny tillitvalgt i Rælingen FK vil du bli kontaktet av daglig leder som håndterer dette for klubben. Du mottar en mail om rutiner for utfylling og fremvisning av politiattest. Man har ikke lov til å være på "feltet" uten fremvist og godkjent politiattest.

Ved spørsmål, ta kontakt med dagligleder@rfk.no eller mobil 45 03 32 11.

Rælingen FK oppbevarer ikke politiattester. Ansvarshavende registrerer "sett" politiattest i medlems-systemet, altså dato for fremvist politiattest.

Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, eller attesten ikke er fremvist, er det ikke anledning til å la vedkommende utføre oppgaver for RFK som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er ikke anledning til å gjøre unntak fra dette.

En politiattest med anmerkning inneholder sensitive opplysninger. I RFK er det kun politiattestansvarlig og eventuelt vara som skal kjenne til innholdet i politiattesten, eventuelt styrets leder. Informasjonen som fremgår av politiattesten skal behandles helt konfidensielt. Den styreoppnevnte og vararepresentanten har taushetsplikt om opplysninger som blir dem til del.

Her følger oppskrift på hvordan du søker:
Logg inn her:

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/sok-om-politiattest-digitalt/


Vi gjør oppmerksom på at det er ikke mulig å laste opp vedlegg fra nettbrett eller mobiltelefon.

  1. Logg inn med MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Bypass ID i mobil, eller Commfides.
  2. Velg kategori og deretter formål
  3. Last opp vedlegg (Word-dokument, PDF eller bilde)
  4. Send inn
  5. Når du mottar politiattesten i digipost/posten må du enten sende til meg på mail, eller komme innom kontoret å vise den.


 

    Rælingen Fotballklubb
Postboks 1, 2025 Fjerdingby
Kontonummer: 1286.50.10115
Org nr 974 815 028

dagligleder@rfk.no
www.rfk.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift