Rælingen FK

Årsmøteprotokoller

Årsmøteprotokoller

Vedlagt er protokoller og budsjett for Rælingen Fotballklubb.

 

Vedr. stemmerett, utdrag fra vedtekter:

4. STEMMERETT OG VALGBARHET

For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem minst 1 måned og ikke skylde klubben kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i klubben, er valgbare til tillitsverv i klubben og som representant til ting eller møter i overordnet idrettsorganisasjon.

 

 

 

    Rælingen Fotballklubb
Postboks 1, 2025 Fjerdingby
Kontonummer: 1286.50.10115
Org nr 974 815 028

dagligleder@rfk.no
www.rfk.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift