Rælingen FK

Klubbhåndbok og kommunikasjonsplan

Klubbhåndbok og kommunikasjonsplan

Hva er klubbhåndboka

Klubbhåndboka skal gi svar på de viktigste spørsmålene om klubben, og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i RFK. Den skal videre sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben ved at klubbhåndboka gir langsiktige føringer for hvordan klubben skal drives.

Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, spillere, foreldre, styret, utvalg, ansatte, lagledere, trenere og dommere i vår klubb.

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er, hvilke verdier klubben skal preges av og hvilke målgrupper vi er til for.

Klubbhåndboka vil til enhver tid være tilgjengelig på klubbens hjemmesider: www.rfk.no

Klubben har utarbeidet en kommunikasjons-strategi-plan for klubben. (se vedlegg)

 

    Rælingen Fotballklubb
Postboks 1, 2025 Fjerdingby
Kontonummer: 1286.50.10115
Org nr 974 815 028

dagligleder@rfk.no
www.rfk.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift