Årsmøte i Rælingen Fotballklubb 28. mars kl. 18.00!

Styret innkaller herved til årsmøte på Klubbhuset (peisestua). Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest 13. mars til styret@rfk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden. Kan også hente papirversjon på kontoret.


Stemmerett og valgbarhet:
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer over 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Følg oss!

Grasrota

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift